Ogenblikje...

Trees & Eric Raveel – de Vlieger vieren gouden huwelijksjubileum

Op 27 maart 1967 traden Eric Raveel ( geboren te Deinze ) en Marie-Thérèse de Vlieger ( geboren te Kluizen ) in het huwelijk te Ertvelde. Ze werden op 8 april 2017 voor dit Gouden Huwelijksjubileum op het gemeentehuis te Zelzate ontvangen door Burgemeester Frank Bruggeman en Schepenen in bijzijn van familie en vrienden. Het gevierde koppel leerde elkaar kennen op een cursus van de Lodewijk De Raetstichting te Evergem. Zij kregen één zoon Tom en hebben 3 kleinkinderen Margot, Andreas en Justine. Eric was tot aan zijn pensionering Hoofdmaatschappelijk Assistent aan de Universiteit Gent en Marie-Thérèse was lerares Frans aan het Maria Middelares- en het St. Laurensinstituut te Zelzate. Eric is als huidig voorzitter van de Culturele Raad wegens 45j. ononderbroken inzet en culturele verdienste in februari 2017 aangesteld als Ereburger van de gemeente Zelzate en is tevens een gedreven muzikant en jazzliefhebber. Marie-Thérèse is zingend lid (alt) bij het A-Capella Samankoor en tevens lid en gedreven lezeres bij twee plaatselijke leesclubs ( Markant en gemeentelijke bibliotheek ). Hun beider hobby’s liggen uiteraard in de lijn van het culturele werkveld en het verenigingsleven. Ze genieten samen volop van de natuur, van hun sociale leven en van de talrijke activiteiten van hun kleinkinderen.